NYEREMÉNYJÁTÉK szabályzat

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban sem a Facebookkal, sem az Instagrammal, azt a Facebook, Instagram semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot, Instagramot a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

1. Szervező: Cinemira Nemzetközi Gyerek- és Ifjúsági Filmfesztivál (továbbiakban Szervező),
A fesztivál szervezője az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány
Székhely és postacím: 1122 Budapest, Városmajor utca 16.
E-mail cím: cinemirafilmfest@gmail.com

2. Résztvevők: Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 14. életévét. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.
Résztvevők mind azok, akik a Cinemira hivatalos Instagram oldalán közétett NYEREMÉNYJÁTÉK poszt alatt kommentelnek és eleget tesznek a játékszabályzatnak (továbbiakban Játékosok).

3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból.

4. A Játék a poszt kikerülésének pontos idejétől indul, és 2021. október 21-én 23:59 óráig tart.

5. Egy Játékos egy kommentet írhat, amelyben megjelöli 2 ismerősét, így részt vesz a sorsoláson. A kommentelők közül a Szervező sorsolással választja ki az ajándékot nyerő Játékost.

6. A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett kommentért. A komment elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.

5. A Játék nyereménye a MyActionCam Magyarország Kft. felajánlásából 1 db 1 hetes eszköz bérlés teljesen díjmentesen: https://myactioncam.hu/kolcsonzes. Akciókamerát, mobil stabilizátort, vagy DJI Mini 2-t lehet választani, a nyereményt utalvány formájába biztosítjuk és 2021.12.31-ig felhasználható.
És egy 5 fős családi belépő (2 felnőtt és 3 gyermek) a Cinemira KIDS-re, a nyertes által választott napra.

6. A nyeremény sorsolására 2021.10.22-én, a nyereményjáték lezárása után számítógép segítségével kerül sor.

7. A Szervező az ajándék nyertesének nevét nem teszi közzé. A nyerteseket az Instagram felületén keresztül értesíti 5 munkanapon belül, egyeztetve vele a nyeremény eljuttatásának módját is.

8. A Szervező a nyereménysorsoláson 1 nyertest és egy tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes akkor válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes Játékos a nyereményről szóló értesítés után 5 munkanapon belül nem jelzi vissza, hogy elfogadja a nyereményt.

9. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Játékszabályzatban meghatározott nyereményt másik nyereménnyel helyettesítse. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

10. A nyeremény pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

11. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

12. A Játék hivatalos Játékszabályzata a https://www.kidfilmfestival.hu/2021/10/14/cinemira-kids-nyeremenyjatek-szabalyzat/ internetes oldalon jelenik meg.

13. Az adatszolgáltatás önkéntes. Adatkezelési tájékoztató: http://kidfilmfestival.hu/3470-2/

Budapest, 2021. 10. 14.